JEUX DRAMATIQUES ATÖLYESİ "NOKTA"

Peter H. Reynolds’un, hepimizin içinde var olan yaratıcı gücü dışa vurmamızı sağladığı “Nokta” adlı kitabından yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz Jeux Dramatiques Atölyemizde resim yapamadığını düşünen Vashti’nin minicik bir nokta ile yeteneğini keşfetme yolculuğunu deneyimledik. Noktasal formlardan dairesel formlara geçerek Wassily Kandinsky eserlerini inceleyip yorumladık. 🎨

Ezbersiz, provasız, kumaş ve aksesuarlarla tasarım odaklı, sözsüz, dışavurumcu bir oyun olan Jeux Dramatiques Atölyemizde seçtiğimiz rol aracılığı ile kendimizi ifade ederek yaratıcı gücümüzü ortaya çıkardık.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 4. maddesi olan “Nitelikli Eğitim” amacını içeren atölyemizde sezgisel düşünce, yaratıcılık, imaj oluşturma ve ıraksak düşünme süreçleri ile içsel deneyimlerimizi keşfederek oyunla dışa yansıtma fırsatı bulduk.

Masal Şatosu atölyeleri farklı içerikler ile devam edecek. ☺️

PAYLAŞ

FOTOĞRAFLAR