MASALLARLA ARKEOLOJİ

Masallarla geçmişin izini sürüp, antik bir yolculuğa çıktığımız Masallarla Arkeoloji Atölyemizde Frigya masallarını ve Frigya kültürünü inceledik. O dönemdeki çocukların neler yaptığını ve hangi oyuncaklarla oynadıklarını düşünerek Frigya arkeolojik kalıntılarında bulunan toprak oyuncakların benzerlerini yaptık.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 4. maddesi olan “Nitelikli Eğitim” ile 11. maddesi olan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” amaçlarını içeren atölyemizin ardından çevreye ve topluma duyarlı bireyler olarak kültürel mirasımızı korumaya ve bireysel sorumluluklarımızı almaya söz vererek etkinliğimizi sonlandırdık.

Masal Şatosu atölyeleri farklı içerikler ile devam edecek.☺

PAYLAŞ

FOTOĞRAFLAR